Parentalidad positiva

La parentalidad positiva exige paciencia y esfuerzo. Es una manera de entender la educación de nuestros hijos e hijas, buscando siempre el bienestar de la familia. Por esa razón, la habitación de los niños y niñas es el rincón escogido para alcanzar nuestras metas al respecto.

Tenplua herri guztientzat otoitz‑etxe. Mt 21,12-16

2019-05-21T10:41:09+02:0021-06-2016|Categorías: Parentalidad positiva|Etiquetas: |

Tenplua herri guztientzat otoitz‑etxe (Mk 11,15‑19; Lk 19,45‑48; Jn 2,13‑16) 12 Jesus tenpluan sartu zen, eta bertan salerosketan* ari ziren guztiak kanpora bota zituen eta diru‑trukalarien eta uso‑saltzaileen mahaiak irauli. 13 Eta esan zien: <<Liburu [...]

Jesus eta haurrak. Mt 19,13-15

2019-05-21T10:41:09+02:0021-06-2016|Categorías: Parentalidad positiva|Etiquetas: |

Jesus eta haurrak (Mk 10,13‑16; Lk 18,15‑17) 13 Orduan, haurrak eraman zizkioten Jesusi, haien gain eskuak ezarriz otoitz egin zezan; ikasleek, berriz, haserre egiten zieten. 14 Jesusek esan zien: <<Utzi haurrei niregana etortzen, ez galarazi, [...]

Dohakabeak sinesmena galbidean jartzen dutenak!. Mt 18,6-10

2019-05-21T10:41:09+02:0021-06-2016|Categorías: Parentalidad positiva|Etiquetas: |

Dohakabeak sinesmena galbidean jartzen dutenak! (Mk 9,42‑48; Lk 17,1‑2) 6 <<Niregan sinesten duten txiki hauetakoren bat galbidean jartzen duenak*, hobe luke errotarri bat lepotik erantsi eta itsas hondora amilduko balute. 7 Dohakabea munduan sinesmena galbidean [...]

Jesusek emakume kanaandarraren alaba sendatu. Mt 15,21-28

2019-05-21T10:41:09+02:0021-06-2016|Categorías: Parentalidad positiva|Etiquetas: |

Jesusek emakume kanaandarraren alaba sendatu (Mk 7,24‑30) 21 Handik irtenik, Tiro eta Sidon* aldera aldendu zen Jesus. 22 Hartan, inguru haietan bizi zen emakume kanaandar* bat deiadarka hasi zitzaion: ‑‑Erruki zakizkit, Jauna, Daviden Semea! Oinaze [...]

Odol-jarioa zuen emakumea eta buruzagiaren alaba. Mt 9,18-26

2019-05-21T10:41:09+02:0021-06-2016|Categorías: Parentalidad positiva|Etiquetas: |

Odol-jarioa zuen emakumea eta buruzagiaren alaba (Mk 5,21‑43; Lk 8,40‑56) 18 Jesus honela ari zitzaiela, buruzagietako bat etorri zitzaion eta, ahozpezturik, esan zion: <<Hil berria dut alaba; baina zatoz hari eskua ezartzera, eta biziko da>>. [...]

Jesusen sortzea. Mt 1,18-25

2019-05-21T10:41:09+02:0021-06-2016|Categorías: Parentalidad positiva|Etiquetas: |

Jesusen sortzea (Lk 2,1‑7) 18 Jesus Mesiasen sortzea honela gertatu zen: Maria, Jesusen ama, Joserekin ezkontzeko hitz emana zegoen; eta, elkarrekin bizitzen hasi aurretik, haurdun gertatu zen Espiritu Santuaren egitez. 19 Jose, Mariaren senarra, gizon [...]

Jesus haurra tenpluan. Lk 2,41-50

2019-05-21T10:41:09+02:0021-06-2016|Categorías: Parentalidad positiva|Etiquetas: |

Jesus haurra tenpluan 41 Jesusen gurasoak Jerusalemera joan ohi ziren urtero erromes Pazko Jaietan. 42 Jesusek hamabi urte* bete zituenean, jaietara joan ziren, ohi bezala. 43 Jaiak amaiturik, gurasoak etxera abiatu zirenean, Jesus haurra Jerusalemen [...]

Nazaretera itzuli. Lk 2,39-40

2019-05-21T10:41:09+02:0021-06-2016|Categorías: Parentalidad positiva|Etiquetas: |

Nazaretera itzuli 39 Jaunaren legeak agintzen zuen guztia bete ondoren, Jesusen gurasoak Galileara itzuli ziren, Nazaret beren herrira. 40 Haurra haziz eta sendotuz zihoan; jakinduriaz betea zegoen eta Jainkoaren onginahia berekin zuen.

Joan Bataiatzailearen jaiotza iragarri. Lukas 1,5-25

2019-05-21T10:41:09+02:0021-06-2016|Categorías: Parentalidad positiva|Etiquetas: |

Joan Bataiatzailearen jaiotza iragarri 5 Herodes Judeako erregearen garaian, bazen Zakarias zeritzan apaiz bat, Abiasen apaiz‑sailekoa; haren emaztea, Elisabet, Aaronen* ondorengoa zen. 6 Zintzoak ziren biak Jainkoaren aurrean, eta Jaunaren agindu eta legeak huts egin [...]

Anuncio del nacimiento de Juan el Bautista. Lc 1,5-25

2019-05-21T10:41:11+02:0009-06-2015|Categorías: Parentalidad positiva|Etiquetas: |

5 Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote, llamado Zacarías, del grupo de Abías, casado con una mujer descendiente de Aarón, que se llamaba Isabel; 6 los dos eran justos ante [...]

José asume la paternidad legal de Jesús. Mt 1,18-25

2019-05-21T10:41:11+02:0009-06-2015|Categorías: Parentalidad positiva|Etiquetas: |

18 El origen de Jesucristo fue de esta manera: Su madre, María, estaba desposada con José y, antes de empezar a estar juntos ellos, se encontró encinta por obra del Espíritu Santo.19 Su marido José, [...]

Es una canallada escandalizar a los sencillos y a os niños. Mt 18,5-10

2019-05-21T10:41:12+02:0014-05-2015|Categorías: Parentalidad positiva|Etiquetas: |

Al que escandalice a uno de estos pequeños que creen en mí, más le valdría que le colgasen una piedra de molino al cuello y lo arrojasen al fondo del mar. 7 ¡Ay del mundo [...]

Ir a Arriba