El Sacramento del Matrimonio

El salón simboliza la tranquilidad, la serenidad, la seguridad y la confianza que nacen de un matrimonio que descansa en Jesucristo y que se entrega a Él. Él descansa en ella, ella en él y ellos en Dios.

Hamar neskatxen parabola. Mateo 25,1-13

2019-05-21T10:41:08+02:0022-06-2016|Categorías: El Sacramento del Matrimonio|Etiquetas: |

Hamar neskatxen parabola 25,1 <<Jainkoaren erregetzarekin, kriseiluak hartu eta senar ezkonberriari bidera irten zitzaizkion hamar neskatxekin bezala gertatzen da. 2 Neskatxetako bost zentzugabeak ziren eta bost zentzudunak. 3 Kriseiluak hartzean, zentzugabeek ez zuten oliorik hartu; [...]

Ezteiak Galileako Kanan. Joan 2,1-12

2019-05-21T10:41:08+02:0022-06-2016|Categorías: El Sacramento del Matrimonio|Etiquetas: |

Ezteiak Galileako Kanan 2,1 Hiru egunera, ezteiak izan ziren Galileako Kanan, eta han zen Jesusen ama. 2 Jesus eta beronen ikasleak ere gonbidatu zituzten ezteietara. 3 Eta ardoa amaitu baitzen, esan zion amak Jesusi: ‑‑Ez [...]

Sena-emazteak. Efesoarrei 5,22-23

2019-05-21T10:41:08+02:0022-06-2016|Categorías: El Sacramento del Matrimonio|Etiquetas: |

22 Emazteak izan daitezela beren senarren menpeko, Jaunaren menpeko bezala, 23 senarra emaztearen buru baita, Kristo Elizaren buru den bezala, bere gorputza den Elizaren salbatzaile delarik.

Hobe, bi elkarrekin. Kohelet 4,9-12

2019-05-21T10:41:08+02:0022-06-2016|Categorías: El Sacramento del Matrimonio|Etiquetas: |

9 Hobe, bi elkarrekin ari izatea bakarka baino, elkartze horretatik etekin hobea aterako baitute. 10 Bietarik bat eroriko balitz, besteak jasoko luke; baina urrikalgarri bakarrik dagoena; eroriko balitz, ez bailuke izango nork jaso. 11 Orobat, [...]

Maitasuna eta Herio. Kantarik ederrena 8,5-7

2019-05-21T10:41:08+02:0022-06-2016|Categorías: El Sacramento del Matrimonio|Etiquetas: |

Maitasuna eta Herio Koruak 5 Nor da, bere maitearen besotik, basamortuan gora datorren hori? Gizakumeak Sagarrondopean iratzarri zaitut: han egon zen erdiminez zure ama, han oinazez zutaz erdi zena. Emakumeak 6 Ezar nazazu bihotzean zigilu [...]

Jaunak herriaren maitasuna berriz bereganatuko. Os 2,16-21

2019-05-21T10:41:08+02:0022-06-2016|Categorías: El Sacramento del Matrimonio|Etiquetas: |

16 <<Hala bada, nik neuk liluratuko dut, basamortura eraman, eta bihotzera mintzatuko natzaio*. 17 Han bere mahastiak itzuliko dizkiot, Ezbehar‑ibarra* itxaropen‑ate bihurtuko. Han bere gaztaroan bezala erantzungo dit, Egiptotik atera zenean bezala. 18 Egun hartan [...]

Emakumearen sorrera. Hasiera 2,21-25

2019-05-21T10:41:08+02:0022-06-2016|Categorías: El Sacramento del Matrimonio|Etiquetas: |

21 Orduan, Jainko Jaunak lozorroan murgilarazi zuen gizona. Loak hartu zuenean, saihets-hezur bat kendu zion, hezurraren hutsunea haragiz bete ziolarik. 22 Jainko Jaunak gizonari* kenduriko saihets-hezurrez emakumea moldatu eta gizonari eraman zion. 23 Honek esan [...]

Ezkontza eta dibortzioa. Mt 19,1-6

2019-05-21T10:41:08+02:0021-06-2016|Categorías: El Sacramento del Matrimonio|Etiquetas: |

Ezkontza eta dibortzioa 19,1 Hitzaldi hau amaitu zuenean, Galileatik alde egin eta Judeako mugetan sartu zen Jesus, Jordan ibaiaz bestaldera igaroz. 2 Jende‑multzo handiek jarraitu zioten eta Jesusek gaixoak sendatu zizkien. 3 Fariseu batzuek hurbildu [...]

Ir a Arriba