Discipulado de Jesús

¡Al fin en la cocina! ¿Qué importancia tiene el alimento en nuestras vidas? Y Jesús, ¿realmente nos dejamos alimentar por él?

Jesusi jarraitu. Mt 19,16-30

2019-05-21T10:41:08+02:0021-06-2016|Categorías: Discipulado de Jesús|Etiquetas: |

Jesusek gazte aberatsari dei (Mk 10,17‑22; Lk 18,18‑23) 16 Behin batez, gazte batek Jesusengana hurbildu eta esan zion: ‑‑Zer onik egin behar dut, betiko bizia eskuratzeko? 17 Jesusek erantzun zion: ‑‑Zergatik galdetzen didazu onari buruz? [...]

Jesus onartu. Mt 10,34-42

2019-05-21T10:41:08+02:0021-06-2016|Categorías: Discipulado de Jesús|Etiquetas: |

Jesus onartu 34 <<Ez pentsa munduari bakea ekartzera etorria naizenik; bakea ez, baina banaketa ekartzera etorria naiz. 35 Bai, semea aitarengandik, alaba amarengandik eta erraina amaginarrebagandik banatzera etorri naiz. 36 Eta nork bere etxekoak izango [...]

Jesusek hamabi apostoluak izendatu. Mt 10,1-4

2019-05-21T10:41:08+02:0021-06-2016|Categorías: Discipulado de Jesús|Etiquetas: |

Jesusek hamabi apostoluak izendatu 10,1 Jesusek, bere hamabi ikasleei dei eginik, ahalmena eman zien espiritu gaiztoak* botatzeko eta gaitz eta eritasun guztiak sendatzeko. 2 Hona hemen hamabi apostoluen izenak: lehenbizi Simon ‑‑Pedro deritzana‑‑ eta haren [...]

Uzta ugaria da, baina langileak gutxi. Mt 9,35-37

2019-05-21T10:41:08+02:0021-06-2016|Categorías: Discipulado de Jesús|Etiquetas: |

Uzta ugaria da, baina langileak gutxi 35 Jesus herri eta auzo guztietan barrena ibili zen, sinagogetan irakasten. Jainkoaren erregetzaren berriona hots egiten zuen eta gaitz eta eritasun guztiak sendatzen. 36 Jendetza ikustean, errukitu egin zitzaien [...]

Eskatu, bilatu, jo atea. Mt 7,7-12

2019-05-21T10:41:08+02:0021-06-2016|Categorías: Discipulado de Jesús|Etiquetas: |

Eskatu, bilatu, jo atea 7 <<Eskatu, eta emango dizue Jainkoak; bilatu, eta aurkituko duzue; jo atea, eta zabalduko zaizue. 8 Zeren eskatzen duenak hartu egiten baitu, bilatzen duenak aurkitu, eta atea jotzen duenari zabaldu egiten [...]

Jesusek lehen ikasleei dei. Mt 4,18-22

2019-05-21T10:41:08+02:0021-06-2016|Categorías: Discipulado de Jesús|Etiquetas: |

Jesusek lehen ikasleei dei 18 Jesusek, Galileako aintzira‑bazterrean zehar zebilela, bi anaia, Simon, Pedro deitua, eta Andres ikusi zituen, sarea uretara botatzen, arrantzaleak baitziren. 19 Jesusek esan zien: <<Zatozte nirekin eta giza arrantzale egingo zaituztet>>. [...]

Samariar ona. Lk 10,25-37

2019-05-21T10:41:08+02:0021-06-2016|Categorías: Discipulado de Jesús|Etiquetas: |

Samariar ona 25 Orduan, lege‑maisu batek jaiki eta azpikeriaz galdetu zion: ‑‑Maisu, zer egin behar dut ondaretzat betiko bizia jasotzeko? 26 Jesusek esan zion: ‑‑Zer dago idatzia Moisesen legean? Zer irakurtzen duzu? 27 Hark erantzun: [...]

Fededun‑elkartearen bizimodua. Apostoluen eginak 2,42-47

2019-05-21T10:41:08+02:0021-06-2016|Categorías: Discipulado de Jesús|Etiquetas: |

42 Denak apostoluen irakaspenak entzuteari eta elkarte‑bizitzari emanak bizi ziren, ogi‑zatitzea* eta otoitza elkarrekin egiten zituztelarik*. Fededun‑elkartearen bizimodua* 43 Mundu guztia izuturik zegoen, apostoluek egiten zuten hainbat egintza harrigarri eta mirarirengatik. 44 Fededun guztiak elkarturik [...]

La vida de los primeros cristianos. Hch2, 42-47

2019-05-21T10:41:13+02:0005-03-2015|Categorías: Discipulado de Jesús|Etiquetas: |

42 Y perseveraban en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en la fracción del pan y en las oraciones. 43 Todo el mundo estaba impresionado y los apóstoles hacían muchos prodigios y signos. [...]

Ir a Arriba