Maitasuna eta Herio

Koruak

5 Nor da, bere maitearen besotik,

basamortuan gora datorren hori?

Gizakumeak

Sagarrondopean iratzarri zaitut:

han egon zen erdiminez zure ama,

han oinazez zutaz erdi zena.

Emakumeak

6 Ezar nazazu bihotzean zigilu bezala,

besoan zigilu bezala.

Herio bezain gogorra maitasuna,

Hilen Egoitza bezain iraunkorra maite‑grina.

Su eta gar da maitasuna,

Jaunarengandiko sugar*.

7 Uholdeak maitasuna ezin itzali,

ez eta ibaiek ere ito.

Norbaitek maitasuna erosi nahi balu,

bere ondasun guztiak emanik ere,

mesprezioa baizik ez luke aterako.