9 Hobe, bi elkarrekin ari izatea

bakarka baino,

elkartze horretatik

etekin hobea aterako baitute.

10 Bietarik bat eroriko balitz,

besteak jasoko luke;

baina urrikalgarri bakarrik dagoena;

eroriko balitz,

ez bailuke izango nork jaso.

11 Orobat, bik, batera lotaratuz,

elkar dute berotuko;

bakarrik dagoena nola berotu?

12 Bati erasotzen diotelarik,

biek eginen dute aurre.

Hiru hariko soka etetea gaitz.