FAMILIEN ALDEKO OTOITZA (ezkontza barritzeko)

Senarrak: Jaungoiko Aita, gaur gure Kristau Alkarteko familien izenean berba egin gura deutsugu. Euren ezkontza egunean bihotzez Bai esan eutsuenen izenean egiten deutsugu berba. Bai bikote izateari, Bai familia barriaren jaiotzari.

Emazteak: Ezkonduak eta alargunak doguz gogoan; bikote gazteak eta zaharrak; maitasunean huts egin dabenak eta euren bizitza, zure laguntzaz, barriro konpondu gura dabenak.

Senarrak: Gogoan doguz gaur baita familia egiten daben beste pertsonak, nahiz eta ezkonduak izan ez, eta egunero era batera eta bestera ahalegintzen diranak Jaungoikoaren seme-alaben familia handia eraikitzen.

Emazteak: Barriro be, Jauna, pertsona guzti horreen izenean, eskerrak emoten deutsuguz, gure familia-bizitzan zehar, zure Maitasuna eta zintzotasuna eustearren. Eta zure maitasun eta indarraz gure ezkontza eta familia agintza ilusinoz barritu gura dogu.

Senarrak: Jauna, zeure Jainko maitasunari zintzo erantzuten jarraitu gura dogu gure bizitzan, maite dogun ezkon-lagunari zintzo erantzuten, gure ardurapean doguzan seme-alabei zintzo erantzuten, Zuk anai-arreba arteko etxe bihurtu gura dozun munduari zerbitzen eta zintzo erantzuten. Jarraitu egizu guri laguntzen, Jauna, zure Maitasunaren lekuko izaten jarraitu dagigun.

Abadeak, batzartuei zuzenduz: Zuengan maitasuna sortu eban eta zuen familia-bizitzan zehar janaritu eban Jaunak baieztu (+) dagiala Elizearen aurrean agertu dozuen familia-konpromisoaren barriztatze hau.