ESKERRIK ASKO, JAINKO ONA, “FAMILIA” ZARALAKO!

Eskerrak, Aita, Zu “familia” dan Jaungoikoa zaralako, “alkartea” dan Jaungoikoa. Jesu Kristo zure Semearen bitartez, zure maitasun egitasmoa erakutsi deuskuzu: zure inguruan, gu familia handi bat izan gaitezala.

Eskerrak bizitzarako eta fedean eta maitasunean hasteko familia bat emotearren.

Eskerrak, baita, kristau alkarte bakoitzagaitik, eskerrak lur honetan Zu egotearen ezaugarria dan eta egun baten danentzako Etxea izango danaren aurrerakizuna dan Bizkaiko Elizeagaitik.

Lagundu egiguzu, Jauna, lanean pozez jarraitzen, gehien sufritzen daben familien ondoan egoten, Zutaz gitxien dakienen artean Zu ezagutu arazoten, familia bakoitza aske egiten gaituen fedearen eta itxaropenaren zabaltzailea izan ahal daiten.