[Bizitzaren lekukotasuna]

35 Kristok, bere bizitzaren lekukotasunaz eta bere hitzaren indarraz Aitaren

erreinua hots egin zuen Profeta handiak, aintzaren betetasuna agertu

arte bere zeregin profetikoa betetzen du; ez beraren izenean eta beraren

ahamenez irakasten duen hierarkiaren bidez soilik, baita bere testigu egiten

dituen eta fedearen zentzua eta hitzaren dohaina ematen dien laikoen

bidez ere (ik. Eg 2, 17-18; Ap 19, 10), Ebanjelioaren indarrak diz-diz

egin dezan eguneroko bizitzan, familiako eta gizarteko bizitzan. Agintzariaren

seme-alabak bezala agertzen dira, fedean eta itxaropenean sendo,

oraingo garaia ongi erabiltzen duten (ik. Ef 5, 16; Kol 4, 5) eta etortzeko

den aintza eroapenez itxaroten duten neurrian (ik. Erm 8, 25). Baina ez bezate

beren arima barruan gorde itxaropen hau, bestela baizik: ager bezate,

baita munduko bizitzako egituren bitartez ere, etengabeko bihotz-berritzean

eta «mundu ilun honetako aginte, ahalmen eta botereen aurkako

borrokan» (Ef 6, 12).

Kristauen bizitza eta apostolutza elikatzen dituzten Itun Berriko

sakramentuak zeru berriaren eta lur berriaren aurrerapenak dira (ik.

Ap 21, 1). Era berean, laikoak ere itxaroten diren gauzei buruzko fedearen

predikari baliotsu bihurtzen dira (ik. Heb 11, 1), ezmezean ibili

gabe, fedearen araberako bizitzarekin fede horren aitorpena lotzen dutenean.

Ebanjelizazio honek, hau da, bizitzaren lekukotasunaz eta hitzaz

Kristo aldarrikatzeak, ezaugarri berezia du eta eragin aparta, munduko

bizitzako baldintza normaletan egina delako.Eginkizun honetan balio handikotzat agertzen da, berariazko sakramentuak

santututako bizimodu hura, hau da: ezkontzako eta familiako

bizitza. Hor, laikoen apostolutzak praktikarako abagune eta eskola

bikaina aurkitzen ditu, kristau-erlijioak bizitzako antolamendu osoa

hartu eta egunetik egunera eraldatuz gero. Hemen senar-emazteek beren

bokazio berezia dute: bata bestearentzat eta seme-alabentzat fedearen

eta Kristoren maitasunaren testigu izatea. Kristau-familiak oso indartsu

aldarrikatzen ditu, bai Jainkoaren erreinuaren oraingo balioak,

bai bizitza zoriontsuaren itxaropena. Honela, bere etsenplu eta lekukotasunaz

munduko bekatua salatzen du eta argi egiten die egiaren bila

dihardutenei.

Beraz, laikoek, hemengo arazoetan sarturik daudenean ere, munduaren

ebanjelizazioan lan baliotsua egin dezakete eta egin behar

dute. Haietariko batzuek, ministro sakratuak falta direnean edota gobernuak

ezarritako pertsekuzioa dela-eta eragotzita daudenean, hauen

ordezko egiten dute, ahal duten neurrian eginkizun sakratu batzuetan;

eta haietariko askok duten guztia ematen badute ere apostolutza-lanean,

beharrezko da, guztiek lan egitea Jainkoaren erreinua zabal eta haz dadin

munduan. Horregatik, ahalegina egin bezate laikoek errebelatutako

egiaren jakintza sakonagoa izaten eta ekin eta ekin eska biezaiote Jainkoari

jakinduriaren dohaina.