Jesusi jarraitzeko baldintzak

Bidean zihoazela, batek esan zion Jesusi:

‑‑Noranahi jarraituko dizut.