Jerusalem berria

62,1 Sionengatik, ez naiz isilik egongo,

Jerusalemengatik, ez naiz geldi egongo,

haren garaipena

goiz-argia bezala agertu arte,

haren salbamenak

zuziak bezala distiratu arte.

2 Eta ikusiko dute

nazioek zure salbamena,

errege guztiek zure ospea.

Izen berria emango dizute,

Jaunak berak ezarria.

3 Koroa distiratsu izango zara

Jaunaren eskuan,

errege‑diadema zeure Jainkoaren eskuan.

4 Ez dizute deituko gehiago

<<Hiri zapuztu>>,

ez eta zure lurraldeari ere

<<Lur hondatu>>;

zure izena <<Ene atsegin>> izango da,

eta zure lurraldearena <<Ene emazte>>,

Jaunak atsegin izango baitzaitu

eta zure lurraldea emaztetzat hartuko.

5 Mutilak neskatxa emaztetzat

hartzen duen bezala,

halaxe hartuko zaitu emaztetzat

zeure Egileak;

senarra emaztearekin

gozatzen den bezala,

halaxe gozatuko da Jainkoa zurekin.

6 Zure harresietan, Jerusalem,

begiraleak jarri ditut,

gau eta egun isildu gabe ari daitezen.

Ez hartu atseden,

Jaunari bere agintzariak

gogorarazten dizkiozuenok!

7 Ez eman atseden Jaunari,

harik eta Jerusalem berri dezan arte,

lur osoaren miresgarri egin dezan arte.

8 Zin egin du Jaunak,

bere eskua,

bere beso indartsua altxatuz:

<<Ez diet sekula zure garia

etsaiei janaritzat emango;

ez eta zure ardoa ere,

zure izerdien fruitua,

kanpotarrei edaritzat emango.

9 Garia jaso eta mahatsa bildu dutenek

jango dute ogia eta edango ardoa,

eta ni, Jauna, goretsiko naute

neure tenplu santuko atarian>>.